I Plattform jobber politi, Agder-kommunene og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Feb
06
Kl. 09:00 - 15:00
Å være leder i religions- og livssynssamfunn i dagens Norge Et kurs for religiøse ledere i Agder, med oppstart i 2018. 06-07 februar: Religion og livssyn i dagens Norge (middag på kvelden den 06/0 ...
Feb
14
Kl. 10:00 - 13:00 (sted: Stiftelsen Arkivet)
Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte
May
09
Kl. 10:00 - 13:00 (sted: Songdalen Kommune - Noden)
Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte
Sep
26
Kl. 10:00 - 13:00 (sted: Stiftelsen Arkivet)
Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte