I Plattform jobber politi, Agder-kommunene og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Oct
27
Kl. 09:00 - 15:00
Åpent arrangement for førstelinjetjenesten i 30 Agder kommunene, Agder Politidistrikt og Frivilligheten. Det er satt av 100 plasser med første mann til mølla prinsippet. Seminaret er gratis med ink ...