Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Skrevet av Omar - Magne 15. October 2021

22. juli-seminar – Terrorismens fortid og fremtid i samarbeid med ARKIVET

«22.juli seminar»TERRORISMENS FORTID OG FREMTID: - Terror er i sin kjerne noe som skaper frykt. Historisk har det spilt en rolle i de fleste typer samfunn og til alle tider. Terror utgjør en sosial trussel mot menneskers muligheter til å leve et trygt og fredelig liv. Her sammen med fremste fageksperter fra Norge og Europa.

test

 

Plattformjobber med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, i samarbeid med KS Agder, 25 Agder kommuner, Agder Politi og Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter, forsøker vi å dele kunnskap om ekstremisme og bidra til ekstra toleranse i Agder. Det er 10 år siden terrorangrepet 22.juli som berørte oss alle, men som rammet noen ubeskrivelig. Terror er ikke et nytt fenomen, men hvordan har det utviklet seg, og hva kan vi vise oss av fremtiden? I etterkant av 22.juli 2011 tok alle tydeligvis avstand fra terroristen og hans ideologi. I de 10 årene som har gått, har jeg tonen endret seg?

Vi opplever hatefull retorikk spesielt mot muslimer og rettet mot personer som flykter fra krig og konflikter, etter større innvandring rundt 2015. Enkelte kommentarer har også inneholdt og viss grad av aksept for terroristens ideologi. Opplever vi en dreining mot ytterliggående høyrevridd strømning i Europa?

Litt om programmet:

 • Vi skal begynne dagen med en sterk, personlig betraktning fra en etterlatt etter Utøya, 22.juli 2011. Hvordan opplever terrorister den som blir direkte og personlig berørt?
 • Vi skal få høre om forskning om hvordan retorikken og holdningen til ytterliggående ideologi har utviklet seg siden 2011, og hvordan holdningen til terroristens ideer er i dag.
 • Vi skal få et bilde av terrorismens historie og utvikling siden 1800 tallet til IS. Vi skal også få høre noe om ytterliggående tendenser i europeisk politikk.
 • Siste innlegg er og mulig bilde av den høyreekstreme terrorismens fremtid.

 

 • Innledning av Thomas Hagen, Historiker/PhD ved Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter
 •  
 • Einar Buø 
 • Einar Buø er i dag kommunalsjef i Farsund kommune, og lederjobber med oppvekst og kultur. Han har tidligere bekledd stilling som Mobbeombud.
 • Einar Buø mistet sønnen sin, Johannes Buø, da terroristen skjøt og drepte ham, da han deltok på AUF sin sommerleir i 2011. Johannes ble 14 år.
 • Einar har sagt seg villig til å dele sin personlige erfaring fra tragedien 22.juli.
 •  
 • Jacob Aasland Ravndal 
 • Forsker og postdoktor ved ekstremisme senteret C-Rex.
 • Ravndal er forsker på høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold. Han vil fortelle om sin funn knyttet til reaksjoner etter 22.juli 2011 og utviklingen etter det.
 • Har forsket på HX i Vest-Europa og spesielt i de nordiske landene.   
 •  
 • Nick Sitter 
 • Nick Sitter er professor ved CEU (Central European University) og BI, og har forsket på blant annet terrorisme og nasjonalisme. Han har skrevet boka Terrorismens historie.
 • Nick var også min veileder da jeg skrev min masteroppgave om høyreekstreme DNM.
 • Sitter vil gi oss og innblikk i terrorismens historie og utvikling, og vil gi oss en vurdering av dens fremtid, i tillegg til sin betraktning om dreining i europeisk politisk klima. 
 •  
 • Sindre Bangstad 
 • Er forsker og sosialantropolog ved KIFO (institutt forkirke, religion og livssynsforskning). Han vil presentere sin vurdering av fremtidens nynazisme: øko-fascisme.
  Har blant annet gitt ut bok om Anders Behring Breivik og utviklingen av islamofobi.

 

test
test