Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

14. August 2019

Arendalsuka Panelsamtale 14.08.19

Plattform var her ansvarlig for arrangementet og panelsamtalen. Tema: Er ditt nabolag og din kommune forberedt på å ta imot IS-krigere og deres familie?

test

 

Deltakere på panelsamtale:

Marie Benedicte Bjørnland  - Politidirektør (tidligere sjef for PST).

Heidi Wittrup Djup  - Psykolog og spesialist i samfunns- og allmennpsykologi. Sitter i regjeringens ekspertgruppe som skal gi råd om å forebygge at barn og unge etterlates i utlandet mot sin vilje.  

Sofie Høgestøl    - Spesialisert seg innen strafferett, fremmedkrigere, menneskerettigheter og internasjonale straffedomstoler.

Arne Thomassen (H)  - Ordfører i Lillesand kommune.


Aktuelle spørsmål vi ønsket å stille her var:

Hva gjøres nasjonalt og lokalt med tanke på om hjelpeapparatet og lokalmiljøet er godt nok rustet til å ta i mot fremmedkrigere og deres familier? Reintegrering I tillegg til fremmedkrigere og syriafarere som nå flykter fra områder der de er nedkjempet militært, slipper straffedømte IS-krigere snart ut av norske fengsler. Mangelfullt lovverk? Kan det i større grad enn i dag stilles krav allerede ved domfellelsen og settes betingelser ved løslatelse om en særskilt oppfølgning og tilsyn etter endt soning? Utfordringen med jihadister – temaet få tør å snakke høyt om Terrororganisasjoner som IS, al-Qaida, Taliban, Boko Haram, al Shabab er alle inspirert av den jihadistiske og voldelige retning innen wahhabi.

Fikk du ikke deltat på programmet vårt under Arendalsuka? Følg oss på Youtube kanalen og se opptakene her.. for 2018.

Live video opptak for programmet 2019