Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

14. August 2018

Arendalsuka Panelsamtale 14.08.18

Plattform var her ansvarlig for arrangementet og panelsamtalen. Tema: Gategjenger, organiserte kriminelle og voldelige ekstremisme

test

 

Deltakere på panelsamtale:
Tor Mikkel Wara - Justis-, beredskaps- og innvandringsminister
Mikael Ali - En tidligere gjengleder Young Guns – «Livet på innsiden»
Nagieb Khaja - Dansk/Afghansk Journalist/forfatter skrevet rekke bøker


Aktuelle spørsmål vi ønsket å stille her var:
Vil vi i tiden fremover få flere gategjenger som regjerer og i større grad se overganger fra gategjenger til mer alvorlig organisert kriminalitet og voldelig ekstremisme?

Det skaper frykt hos folk flest når ungdomsvolden har økt de siste 2 årene i de største byene. Hvor skal dette ende og hvem har ansvaret? Mangler kommunene/ politiet/foreldrene kontroll og ressurser til å stanse denne utviklingen? Hva må gjøres?

 

Fikk du ikke deltat på programmet vårt under Arendalsuka? Følg oss på Youtube kanalen og se opptakene her..