Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Skrevet av os 30. April 2021

I samarbeid med Barnefilmfestivalen - Filmvisning "Sønner av Danmark"

Spennende dag med barnefilmfestivalen. Spesialvisning for 100 ungdommer, viste vi filmen «Sønner av Danmark» etterfulgt med panelsamtale med fokus på ekstremisme, fremedfrykt, holdninger og utenforskap. (Panel; M.Alason, Ronald Synnes, Akmal Ali, Magne Langseth)

test
test
test
test