Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Skrevet av Omar 18. August 2021

Arendalsuka Panelsamtale

Plattform var her ansvarlig for arrangementet og panelsamtalen. Tema: NÅR BARRIKADENE BRYTES – VOLD SOM VIRKEMIDDEL I DET OFFENTLIGE ORDSKIFTET sammen med Ingunn Foss (Justiskomiten) Sindre Bangstad(KIFO), Lars Erik Berntzen (UIB), Marie Benedicte Bjørnland (Politidirektøren)

test
test