Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Skrevet av os 15. June 2021

Nynazister i blant oss - ISIS "Kvinnelige fremmedkrigere og deres rolle"

Viktig tema «Radikaliserte kvinner» på dagsorden; «Nynazister i blant oss» / ISIS «Kvinnelige fremmedkrigere og deres rolle» I samarbeid med RVTS Sør

test
test
test
test