Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

06. June 2016

Plattform blir virkelighet

Den offisielle åpningen av Plattform fant sted 09/06/16 på Stiftelsen Arkivet i Kristiansand hvor Statssekretær Ove Andre Vanebo fikk æren av å klippe den røde snoren. Her skal Agder politiets radikaliseringskontakt Rose Olsen, Forskningsleder Kjetil Grødum fra Stiftelsen Arkivet og interkommunal rådgiver og daglig leder i Plattform, Omar Sadiq ha sitt kontor.

test

Stiftelsen Arkivet, politiet i Agder, KS og 30 kommuner på Sørlandet står bak initiativet Plattform, og kommunene har bevilget midler via Justisdepartementet til prosjektet.

– I dag kjenner jeg meg utrolig ydmyk og stolt som får være med på dette utrolig viktige og spennende prosjektet. Det er en stor dag, både for meg personlig, men også for hele Sørlandet, sier Sadiq.

Sadiq har 15 års erfaring fra næringslivet på Sørlandet, primært innen salg, markedsføring og digitalisering, men har nå lagt ut på en helt ny karrierevei som interkommunal rådgiver og daglig leder for Plattform. Han har lang erfaring innen arbeid med flerkulturell ungdom, og har et sterkt personlig engasjement for fagfeltet. Under talen hans på Arkivet torsdag, fortalte han om ubehagelige møter med hverdagsrasismen.

Hans største bekymring er imidlertid det som skjer på nettet, og som er mye vanskeligere å få øye på.

– Norske ungdommer blir hele tiden eksponert for radikale og ekstreme meninger. Dette må vi bekjempe, på arbeidsplassen, på skolene, på fritiden, på gaten. Over alt må vi jobbe for å forebygge dette, og det må skje på tvers av miljøer, bransjer, kommunegrenser og fylkesgrenser, sier Sadiq.

Statssekretær Ove Vanebo (Frp) fikk æren av å klippe den røde snoren, for å formelt markere Plattform for åpnet.

– Vi ser allerede i Agder at det tverr-etatlige samarbeidet fungerer svært godt, noe dette også er et eksempel på.  Dette senteret en viktig og riktig satsing, og kan bidra til å spille en avgjørende nøkkelrolle i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, påpeker Vanebo.

Fylkesordfører i Aust-Agder og styreleder i KS, Tellef Inge Mørland, sier KS hadde utenforskap som tema på sitt kommunlapolitiske toppmøte tidligere i år.

– Og det er jo det dette handler om: Å forebygge utenforskap og jobbe for et mer inkluderende samfunn. Agder kan nå bli helt sentrale i å gjøre en nasjonal forskjell, understreker Mørland.

(kilde: NIKR)