Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

30. September 2016

PLATTFORM + KILDEN Inviterte til dialog!

I forbindelse med oppsettingen av Anne Franks Søsken har Plattform gått sammen med Kilden om å invitere motstandere til dialog. Her var politi, ordførere, politikere, flyktninger og høyreekstreme samlet vedved samme bord.

test

Se sendingen på NRK her 

Premiere på Kilden i 2016;
Forestillingen baserer seg på dagens flyktningstrøm i Europa, knyttet opp til «Anne Franks Dagbok».
Manus: Birgit Amalie Nilssen
Regi og visuelt uttrykk: Laura Christine Brøvig Vallenes
Forestillingen ble til i samarbeid med Kongsgård Skolesenter, Dramatiske Selskab og Plattform – Norsk Institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kulturministeren skryter av Kildens integreringsarbeid
Kilden gir folk mulighet til å delta i manusskriving og på scenen. På denne måten gir de rom for engasjement fra mange stemmer. Kunst og kulturlivet er viktige bidragsytere til hverdagsintegreringen ved at de legger til rette for dialog og diskusjon. Her gjør Kilden Teater og Konserthus en viktig innsats, uttaler kulturminister Linda Hofstad Helleland i en epost til Fædrelandsvennen.
– Viktigere enn noen gang
«Anne Franks søsken» hadde premiere i fjor, og Nilssen sto selv for manuset. Det skrev hun med god hjelp fra flyktninger som også medvirket på scenen.
Nå skal forestillingen utvikles i samarbeid med aktørene i tråd med nyhetsbildet. Den nye versjonen skal presenteres på et teatertreff i Oslo i juni. Til høsten skal forestillingen spilles for over 7000 ungdommer på Kilden gjennom Den Kulturelle Skolesekken i Aust-Agder og Vest-Agder.

– Vi har sett konkrete eksempler på at vi har bygget bro mellom ulike virkeligheter. De nyhetene som slår mot oss hver dag viser at denne typen arbeid som bygger opp om menneskeverd og forståelse mellom kulturer er viktigere enn noen gang, sier teatersjefen om forestillingen.
Les mer..