Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Skrevet av os 07. June 2022

Plattform seminar - Nettradikalisering - Trusselbilde, subkulturer og brorskap på det mørke nettet

Plattform seminar - Nettradikalisering Kopier linken til seminaret her: https://www.youtube.com/channel/UC-u7xH-ic3wg6MxURsJausw

test
test
test
test
test