Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Skrevet av Omar Sadiq 24. August 2017

Arendalsuka - GLOBALE HATIDEOLOGIER – LOKALT ANSVAR

Globalt forankret hatideologi og intoleranse, både innenfor ekstrem islamisme og høyreekstremisme, utfordrer oss lokalt i møte med sårbar ungdom.

test
Spennende dag med god debatt "Global hatideologier og lokalt ansvar"
på Arendalsuka her sammen med selveste Sjef PST Benedicte Bjørnland,
Øyvind strømmen og tidligere Norges ambassadør i Saudi-Arabia Carl Wieby
DEBATTDELTAKERE: Sjef PST Benedicte Bjørnland,
forfatter Øyvind Strømmen, tidligere ambassadør til Saudi-Arabia
Carl Schiøtz Wibye
TEMA: Globalt forankret hatideologi og intoleranse, både innenfor
ekstrem islamisme og høyreekstremisme, utfordrer oss lokalt i møte
med sårbar ungdom.
Aktuelle spørsmål vi ønsker å stille er: Hva er deres fellestrekk? Gjør vi
(sentrale myndigheter, førstelinjetjenesten og innbyggere, etc.) nok for å
forhindre påvirkning av sårbar ungdom i våre lokale miljø? Hvordan får det
som skjer ute i verden også en lokal påvirkning.
Har vi et felles ansvar? 
Tidspunkt den 16.08.17 Kl. 14.30 – 15.30 – Bystyresalen, Arendal

Arrangementet er GRATIS - (Møte opp i god tid for å få plass)
Følg arrangementet på facebook
test