Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Skrevet av os 12. September 2021

PLATTFORM STOLT PARTNER TIL DRAGEFESTIVALEN 2021 - BIDRA TIL EN LEKEN OG INKLUDERENDE BY

Festivalens visjon er å bidra til en mer leken og inkluderende by. Målet er å utvikle og etablere et årlig og populært, lavterskel arrangement og folkefest med drageverksted, fargerik drageflyvning, konkurranser og gratis barneaktiviteter for hele familien.

test

Det ble delt ut mange gratis drager, alle barn fikk også gratis diplom og det ble delt ut gratis er fra Henning Olsen til barna som kom. I tillegg  v ar d et matboder fra land; Syria og Nederland.   

BRED FORANKRING I DET MULTIKULTURELLE MILJØ

Det ble også en forkant av festivalen delt ut ca 1000 drager til ulike foreninger i Kristiansand i tillegg til utvalgte barneskoler. Eksempelvis til Blå Kors Ung, Barnas Stasjon, Posebyen Kulturskole, Muslimsk Union Ungdom, Syrisk Forening, Palestinsk Forening, Al Rehma Islamisk Center (Somalisk Forening) i tillegg til flere skoleklasser fra forskjellige jobber i Kristiansand. Også storparten av festivaler multikulturelle organisasjon bestod av unge fra flere land. Festivalen har også et godt samarbeid med Plattform ved Arkivet freds- og menneskerettighets-senter, Kristiansand kommune, Agder Fylkeskommune, Hennig Olsen, Sparebanken sør, Bufdir, Cultiva, Rasmussengruppen ++

Innlegg fra Johny Bernander: 

”Kristiansand Dragefestival driftes av 35 frivillige, hvorav 25 er flerkulturelle. Det var altså ikke bare farkostene som var fargesprakende. De mange tusen barn, ungdom og voksne var selv og fargerikt fellesskap. Byparken på Tangen var en blanding av hippe, urbane, internasjonale Battery Park i New York, og harmonien og forbrødringen i Byparken i Kardemomme By. Honnør til arrangørene, kommunen, Cultiva og de mange bedriftene som støtter opp fortjener det. ”… ..” Språk og kultur må læres og tåles, og nye møteplasser og tradisjonelle må skapes. Dragefestivalen kan brukes til å bli en slik arena.