Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Oct
15

22. juli-seminar – Terrorismens fortid og fremtid i samarbeid med ARKIVET

kl. Kl. 09.00 til 14.40 (sted: Radisson Blu, Kristiansand)
Tema: Terrorismens fortid, fremtid og ytre høyre bølger i Europa

 

 

 

 

 

 

 

09:00   Registrering


09:15   Velkommen  Plattform v/Magne Langseth & Omar Sadiq

                                    

09:25  Innledning v/Thomas Hagen, historiker/PhD ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

09:35   En ekstrem hendelse «Det å miste sønnen sin i terrorangrep» v/Einar Buø, kommunalsjef Farsund kommune

10:35   «Anders B. Breivik - Monster or Hero»  v/Jacob A. Ravndal, postdoktor ved Senter for ekstremismeforskning:

             Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX)

 11:35   Lunsj

 12:20   Terrorismens historie, fremtid og ytre høyre-bølger i Europa v/professor Nick Sitter ved

               Central European University / Handelshøyskolen BI

              
13:20   Pause

13:35 «Økofascismen – høyre ekstremismens fremtid?» v/Sindre Bangstad, forsker ved KIFO (Institutt for kirke-,

             religions- og livssynsforskning) / forsker II ved ARKIVET/Plattform 


14:40   Avslutning ved Magne Langseth (Plattform / Politiet i Agder)

 

 

 

22. juli- seminar – Terrorismens fortid og fremtid i samarbeid med ARKIVET