Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Aug
14

Arendalsuka - Panelsamtale: Hva skjer med IS barna? Er det IS eller Norges barn? Hva risikerer vi ved å ikke hente de hjem nå?

kl. Kl. 14.30 til 15.30
Sted: Arendal Kulturhuset/ Bystyresalen 2.etg -

NB! Tidlig oppmøte for å sikre dere plass - (plassene blir ikke reservert da dette er et åpent arrangement) 

 

Barna det er snakk om, er norske borgere, med selvstendige rettigheter og krav på beskyttelse og rehabilitering.

Vi kan ikke akseptere det fiendebildet som nå skapes av barn som er helt uskyldige parter i uretten foreldrene har begått.

Ifølge PST skal det dreie seg om 30–40 barn. Norge vil imidlertid ikke aktivt hente dem.

Statsministeren:

Nordmenn som har dratt til Syria for å krige for IS, skal få reise tilbake til Norge med barna sine, men må regne med å bli straffeforfulgt, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Norske barn har et barneombud, et barnevern, en barnelov og en internasjonal barnekonvensjon til å passe på dem når foreldre utsetter dem for fare. De norske barna i Syria er i fare.

IS har aldri brydd seg om rettsstaten, menneskerettigheter eller barnekonvensjon.

 

Panelsamtale med (Foreløpig mer info kommer..) 

 

Heidi Wittrup Djup

Djup er utdannet psykolog og spesialist i samfunns- og allmennpsykologi. Hun er daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen og arbeider hovedsakelig innenfor barnevern, traume- og krisefeltet. Hun er oppnevnt som medlem av Norsk psykologforenings menneskerettighetsutvalg (MRU) og er Norges representant i den europeiske psykologforeningen (EFPA) innenfor krise-, katastrofe- og traumepsykologi. Fra 2019 sitter hun i den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen som skal gi råd om hvordan vi kan forebygge at barn og unge etterlates i utlandet mot sin vilje.

Djup er særlig opptatt av barns omsorgsbetingelser og rettigheter, samt hvordan system- og tjenesteutvikling kan gi forebyggende og helsefremmende effekter i samfunnet.

Sofie Høgestøl Jurist

Sofies forskningsinteresser er innen strafferett, menneskerettigheter og internasjonale straffedomstoler.

For øyeblikket forsker hun særlig på fremmedkrigere og internasjonal strafferett. I 2018 ga hun ut boken  « Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia » sammen med to kollegaer, på Gyldendal juridisk. 

Varamedlem i Nobelkomite, Norsk senter for menneskerettigheter

Høgestøl har doktorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo innen internasjonal strafferett. Videre har hun en mastergrad i rettsvitenskap (LL.M.) fra Georgetown University Law Centre som norsk Fulbright stipendiat i 2012.