Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Nov
09

Deeyah Khan: Høyreekstremisme seminar "Møter med fienden. Er de også våre barn"?

09. Nov - 09. Nov 2018   kl. Kl. 08.30 til 16.00
RVTS Sør og RVTS Øst arrangerer i samarbeid med Plattform et meget spennende seminar.

Deeyah Khan møter «fienden» med genuin, åpen nysgjerrighet. Empatiens kraft har ført til livsendrende menneskemøter for filmskaper Deeyah Khan, og gitt håp om at fellesskapet kan minske kløften mellom oss mennesker.

Deeyah Khans film: “White Right: Meeting the enemy” vil også bli vist i løpet av dagen se programmet og påmelding lenger nede.

 

 

Foto: Fuuse / Se film traileren her

08:30: Registrering
09:00: Velkommen av Plattform  og RVTS

09:15: Deeyah Khan
Om hennes møter med høyre ekstremister

11:30: Lunch

12:15: Musikk
v/Muhammad Fadel Kujvi og Aamer Harata

12:30: Kimmie Åhlen
Om veien inn og veien ut av voldelig ekstremisme

14:00: Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP)
v/ Johan Berntsen og Ingunn Holme
”Alle trenger å ha en plass i noens hjerte.”

14:30: Deeyah Khans film: “White Right: Meeting the enemy”

16:00: Slutt 

NB! Seminaret er gratis inkludert lunsj via denne linken for alle i Plattforms nettverk. (KS/30 Agder kommuner - Førstelinjetjenesten, Agder Politiet, Kontakt forum, Nav, Plattform mentorer) 

Bindende påmelding til seminaret 09.Nov 2018