Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Sep
11

Dragefestivalen 2022 (Mer info kommer)

kl. 12:00 - 17:00 (sted: Tangen Ytterst)
BIDRA TIL EN LEKEN OG INKLUDERENDE BY.

Drageflyvning ytterst på Tangen. Internasjonale drageflyvere. Fly din egen drage. Gratis å delta.
Diplom til barna. Konkurranser, salg av drager, mat og drikke.
Masse gøye barneaktiviteter. Velkommen!

 

BIDRA TIL EN LEKEN OG INKLUDERENDE BY.

Festivalens visjon er å bidra til en mer leken og sammen med. Og målet er å utvikle

og etablere et årlig og populært, lavterskel-arrangement og folkefest med drageverksted,

Drageflyvning, konkurranser og gratis barneaktiviteter for hele familien.

BRED FORANKRING I DET MULTIKULTURELLE MILJØ

Det blir også i forkant av festivalen delt ut ca 1000 drager til ulike foreninger i Kristiansand i

tillegg til utvalgte barneskoler. Eksempelvis til Blå Kors Ung, Barnas Stasjon, Posebyen

Kulturskole, Muslimsk Union Ungdom, Syrisk Forening, Palestinsk Forening, Al Rehma

Islamisk Center (Somalisk Forening) i tillegg til flere skoleklasser fra ulike nasjoner i

Kristiansand. Også storparten av festivalens multikulturelle organisasjon består av unge fra

flere land.

 

Les mer HER..