Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Feb
27

Fagdag 1 med 25 kommuner - SLT/Kommune ansatte

kl. 10:00 - 13:00 (sted: Stiftelsen Arkivet)
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme
NB! Møte er kun for inviterte

Agenda

Oppdatert agenda kommer fortløpende...