Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Feb
14

Fagdag 1 med 30 kommuner - SLT/Kommune ansatte

14. Feb - 14. Feb 2018   kl. 10:00 - 13:00 (sted: Stiftelsen Arkivet)
Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme
NB! Møte er kun for inviterte
Agenda
Oppdateres fortløpende.