Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

May
28

Fagdag 2 med 25 kommuner - SLT/Kommune ansatte

kl. 10:00 - 13:00 (sted: ? Kommer mer info)
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme
NB! Møte er kun for inviterte

Agenda

 

Mer info kommer