Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

May
08

Fagdag 2 med 30 kommuner - SLT/Kommune ansatte

08. May - 08. May 2019   kl. 10:00 - 13:00 (sted: Mandal Kommune)
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme
NB! Møte er kun for inviterte

Agenda

 

Mer info kommer