Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Sep
26

Fagdag 3 med 30 kommuner - SLT/Kommune ansatte

26. Sep - 26. Sep 2019   kl. kl.10.00 til 13.00
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme
NB! Møte er kun for inviterte

Agenda : Oppdatert info kommer