Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Apr
24

PROGRAMMET ER UTSATT TIL HØSTEN / Fagdag for ungdommer i samarbeid med Barnefilmfestivalen

kl. 09:00 - 12:00 (sted: Alladin blå)
Filmvisning av «Sønner av Danmark» Fokus på ekstremisme, holdninger og utenforskap

NB! Det kreves billett og arrangementet er kun for inviterte

 

Se traileren på filmen her: 

Målgruppa : VGS elever på Agder og Førstelinjetjenesten

 

Panelsamtale med:


Magne Langseth Etterretningsleder VEST, Agder Politidistrikt
Ragnhild Sørbotten forsker ved UIA / Ph.d. stipendiat radikalisering

Huthayfa Abuserruya Sosionom, Kristiansand Kommune/ Nestleder Muslimsk Union Ungdom

++++
Omar Sadiq, leder i PLATTFORM (Moderator)