Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Mar
22

Fagdag – Forebygge- Radikalisering og Ekstreme gjenger

22. Mar - 22. Mar 2018   kl. Kl. 08.40 til 15.30
Fagdag – Forebygge- Radikalisering og Ekstreme gjenger (Arrangementet er gratis ink. lunsj)
22/03/18 - Sted: Arkivet/PLATTFORM - Påmelding i bunnen av siden.

Seminaret er forbeholdt førstelinjetjenesten i de 30 Agder Kommunene, Agder Politidistrikt, Nav, Kontaktforum og Frivilligheten.

Sikkerhetstjenestene er i dag åpne på at de i større grad enn tidligere trenger en årvåken førstelinjetjeneste skal vi lykkes med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi er heldig at representanter fra både PST og danske PET informerer på hvilken måte sivilsamfunnet kan bidra.

Hva kan vi lære fra Danmark? Hvordan håndterer de ungdomsgjenger som utfordrer? En ekspert på bander møter og forteller hva de har iverksatt av tiltak og erfart på godt og vondt. I tillegg er vi heldig å ha en radikaliseringsekspert fra Nord- Sjælland som informerer om ”Infohouse” modellen - et samarbeide mellom politi, kriminalforsorgen, kommune og psykiatrien.


NB! Bindende påmelding.

08.40  Registrering
09.00  Velkommen  Omar Sadiq, Plattform                       

09.05  Utfordringer - (Radikaliseringskontakt Agder Politidistrikt Rose Olsen) 
 
09.25  Rekruttering – DSE / Politiets Sikkerhetstjenesten

10.00  Pause    

10.10  Ekspert Rocker/Bande organisasjon - Nordskjelland Politi EAE Etterretning og Analyse   Enheten Radikalisering og ekstremisme, Ulrik Dupont

11.00  Koordinator for Info house - Nordskjælland Politi, samarbeid kommunen, politi,  Kriminalomsorgen og psykiatri

11.45  Lunsj

12.30  Forebyggelsessenteret - PETs forebyggende outreach team. (Dansk sikkerhetstjenesten) Civilsamfundsinddragelse i det   radikaliseringsforebyggende arbeide.

13.30 Cornelius Jakhelln - Musiker og forfatter av en rekke bøker, blant dem "Raseri" og "Nazi Jihad"

15.00  Pause

15.10  Panel, Spørsmål

15.30  Slutt

Påmelding til Fagdag – Forebygge radikalisering og ekstreme gjenger 22.03.18