Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Jun
17

(FULLBOOKET) Papirløse – Et liv på utsiden? «Utenforskap, sårbarhet og returprogram»

kl. Kl. 09.00 til 15.00
Fagseminar med Norges Multikulturelle senter i samarbeid med Plattform

 (Fullbooket)

 

09:00 Registrering

09:15 Velkommen  Plattform v/Omar Sadiq

09:20 Innledning v/ Jan Oddvar Skisland ordfører i Kristiansand

09:40 Politiets Utlendingsenhet v/Gro Anna Persheim– PU sitt arbeid med tvangshenting og tvangsretur til hjemlandet.

10:30 Pause

10:45 Utlendingsdirektoratet v/Anette Thonhaugen – Muligheter, Systemet, Rutiner.

11:35 Lunsj

12:15 NOMKUS v/Melinda Kvinlaug og Mohammed Al Abtah - Papirløse et liv på utsiden i Agder, hvem er de? Frivillig retur, et reelt valg? En personlig historie om frivillig retur.


13:10 Pause

13:20 RVTS Øst v/Line Ruud Vollebæk Forebygging av menneskehandel, Utenforskap, utfordringer knyttet til personer

           som ikke har rett til opphold eller helsehjelp.

14:10 International Organization for Migration v/Abresha Dula – Sårbare grupper, Hvem kvalifiserer til deltakelse og hvilken oppfølging får de i hjemlandet.

15:00 Slutt v/ Melinda Kvinlaug - NOMKUS