Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Nov
14

Gratis kurs for religiøse ledere i Agder 2018.

14. Nov - 15. Nov 2018   kl. 10:00 - 15:00
Å være leder i religions- og livssynssamfunn i dagens Norge.
Et kurs for religiøse ledere i Agder 2018.

Tredje samling er gjennomført neste samling er:

14-15 november: Radikalisering og voldelig ekstremisme: Veien inn og veien ut (sted: Arkivet/Plattform)

NB! Har du meldt deg på tidligere så trenger du ikke å melde deg på igjen.
Vi har kun 4 av 34 plasser ledige.

Hele kurset går over to semestre (åtte dager), er spesielt rettet mot deg som er religiøs leder i Agder - uansett hvilken trosretning
du representerer. Du vil lære om religion og livssyn i dagens Norge, med spesielt fokus på lovgiving og menneskerettigheter, verdier, etikk
og dialog, samt radikalisering og voldelig ekstremisme.


Det er kun 4 av 34 plasser tilgjengelig, så meld inn kandidater fortløpende, nederst på siden.

 

Programmet for hele kurset:

06-07 februar: Religion og livssyn i dagens Norge

18-19 april: Religion, lovgivning og menneskerettigheter

18-19 september: Verdier, etikk og dialog


14-15 november: Radikalisering og voldelig ekstremisme: Veien inn og veien ut

 

Bidragsytere på samlingen vil blant annet være:

Paul Leer Salvesen (UiA), Ingvill Thorosen Plesner (HL-Senteret), Ingunn Folkestad Breistein (Ansgarskolen og medlem i Stålsett-utvalget), Helje Kringlebotn Sødal (UiA), Bjørn Markussen (Fædrelandsvennen), Ragnhild Sørbotten (UiA), Audun Myhre (Stiftelsen Arkivet), Akmal Ali (FTL), Gunvor Andresen (FN-Sambandet), Levi Geir Eidhamar (UiA), Ida Marie Høeg (UiA), Pål Repstad (UiA), Kjetil Grødum (Stiftelsen Arkivet og Plattform), Omar Sadiq (Plattform), Rose Olsen (Agder Politi).

 

 

 

 

Påmelding til kurs for religiøse ledere i Agder