Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Mar
31

(Utsatt til Mars ny dato kommer?) Seminar om ekstremisme i samarbeid med ARKIVET og RVTS Sør

kl. Kl. 09.00 til 15.15 (sted: Hotel Norge, Kristiansand)
Tema: Høyreekstremisme «Nynazister blant oss» / ISIS «Kvinnelige fremmedkrigere og deres rolle»

 

09:00 Registrering


09:15 Velkommen  Plattform v/Omar Sadiq

09:20 Innledning av Magne Langseth Radikaliseringskontakt i Agder Politidistrikt

09:30 Women in the Alt-Right and Online Radicalization, Dr Eviane Leidig  

         Postdoc, INTERSECT, MF Norwegian School of Theology, Religion and Society 

         Affiliate, Center for Research on Extremism, University of Oslo

 

10:30 Pause

10:45 Tina Askanius associate professor at Malmø Universitet

           «Høyreekstreme kvinner og deres roller i Sverige»


11:45 Lunsj


12:45   Radikalisering, rekruttering og (mislykket) reintegrering;

            Fortellinger og emosjonelle opplevelser blant danske utenlandske fremmedkrigere

            og pårørende i tiden etter ISIS v/ Kathrine Elmose Jørgensen Ph.d.-stipendiat/ University of Copenhagen


13:45 Pause


14:00  Nynazister blant oss – På innsiden av den nye høyreekstremismen v/Harald S. Klungtveit

15:00  Info fra Rvts Sør

15:15  Avslutning