Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Jun
15

(Fulltegnet) Seminar om ekstremisme i samarbeid med ARKIVET og RVTS Sør

kl. Kl. 09.00 til 15.15 (sted: Hotel Norge, Kristiansand)
Tema: Høyreekstremisme «Nynazister blant oss» / ISIS «Kvinnelige fremmedkrigere og deres rolle»

 

09:00 Registrering


09:15 Velkommen  Plattform v / Omar Sadiq

09:20 Innledning av Magne Langseth Radikaliseringskontakt i Agder Politidistrikt

09:30 Kvinner i Alt-Right og online radikalisering, Dr. Eviane Leidig  
           stipendiat, Internasjonalt senter for terrorbekjempelse, Haag, Nederland

 

10:30 Pause

10:45 Tina Askanius lektor ved Malmø Universitet

           «Høyreekstreme kvinner og deres roller i Sverige»


11:45 Lunsj


12:45 Radikalisering, rekruttering og (mislykket) reintegrering;

            Fortellinger og emosjonelle opplevelser blant danske utenlandske fremmedkrigere

            og pårørende i tiden etter ISIS v / Kathrine Elmose Jørgensen Ph.d.-stipendiat / University of Copenhagen


13:45 Pause


14:00 Nynazister blant oss - På innsiden av den nye høyreekstremismen v / Harald S. Klungtveit

15:00 Info fra Rvts Sør

15:15 Avslutning