Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Dec
06

Høyreekstremisme seminar

kl. 09:15- 15:15
Plattform seminar i samarbeid med RVTS Sør/Øst og Arkivet (Sted: Plattform - Arkivet)

NB! Seminaret er gratis - Påmelding for alle som er med i PLATTFORMS NETTVERKET (Kommuner i Agder, Agder Politidistrikt, NAV, Røde Kors, FN Sambandet, RVTS, Hvite Busser, Fylkeskommunen, Aktive Fredsreise og Arkivet++)

 

09:15: Registrering


09:30 Velkommen til Plattform v/Omar Sadiq

09:35 Innledning (Thomas Hagen, Doktorgrad i historie og Avd. leder på ARKIVET)

09:45: Milan Obaidi - Doktorgrad på ekstremisters personlighet, forsker på C-rex senteret - Likhetene både i ideologi og Personlighet

10:45 Mohammed Saleh – Filmen Rekonstruksjon utøya – overlevende fra UTØYA –

En ekstrem hendelse «Jeg trodde jeg skulle dø»


11:15 Lunsj

12:00 Søren Lerche fra filmen Exit  – Tidligere Anti fascist  og voldelig venstre ekstremist.

Menneskelig konsekvenser for de unge og de involverte og ofrene som rammes av volden                                                        


13:00 Pause

13:15 Pelle Candal – Frysehuset Stockholm, (Tidligere høyreekstremist) EXIT - Veien ut av ekstremisme

14:15 Lars Lyster RVTS Øst leder Panel /Samtale – Spørsmål  og svar fra salen

15:00 Slutt (Lars Lyster RVTS Øst)

Bindene påmelding