Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Oct
20

Nettverkssamling - Utenforskap, kontroll og utnyttelse

20. Oct - 21. Oct 2020   kl. 09:00- 15:30
Nettverkssamling hvor vi belyser hvilke mekanismer som kan ligge til grunn for at noen mennesker er mer utsatt for utenforskap, kontroll og utnyttelse enn andre.

RVTS Sør arrangerer samlingen i samarbeid med Agder fylkeskommune og Plattform
NB! Åpner opp for påmelding snart... mer info kommer.

 

Disse fagområdene er inkludert i Nettverksamlingen:

Opptrappingsplanen mot vold og overgrep

Regjeringens handlingsplan mot Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kvinnelig kjønnslemlestelse; «Med retten til å bestemme over eget liv»

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel Overgrep og tortur

Forebyggende familiearbeid i eksil

Selv om fagområdene nevnt ovenfor fremstår ulikt, er det mange fellestrekk ved de underliggende faktorene og mekanismene som styrer. Vi ønsker å arrangere nettverkssamlinger som skal gi større forståelse for kompleksiteten og fellesnevnerne i de nevnte fenomenene. Samlingene vil invitere til refleksjon rundt forebygging, og hvordan møte mennesker som er kommet i en særlig utsatt situasjon. Vi ønsker samlinger som belyser temaene nevnt ovenfor, som berører fagpersoner og frivillige, og som vil skape bevegelse mot større handlingskompetanse.

 

 

 

NB! Seminaret er gratis -  Påmelding for alle som er med i PLATTFORMS NETTVERKET (Kommuner i Agder,  Agder Politidistrikt, NAV, Røde Kors, FN Sambandet, RVTS, Hvite Busser, Fylkeskommunen, Aktive Fredsreise og Arkivet++)