Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Nov
28

(Fulltegnet) Seminar innsiden av miljøet - ungdom og utenforskap

28. Nov - 28. Nov 2019   kl. Kl. 10.00 til 14.30
Plattform seminar i samarbeid med Røde Kors og Arkivet (Sted: Plattform - Arkivet)

NB! Seminaret er gratis -  Påmelding for alle som er med i PLATTFORMS NETTVERKET (Kommuner i Agder,  Agder Politidistrikt, NAV, Røde Kors, FN Sambandet, RVTS, Hvite Busser,Fylkeskommunen, Aktive Fredsreiser og Arkivet++)

 

09:45 Registrering


10:00 Velkommen til Plattform v/Omar Sadiq

10:10 Prosjekt Asfaltpuls v/Taro Cooper  - Nordens beste slam poet– rapper om livet til ungdommene og utenforskap

10:20 En fryktet medlem i Young Guns – «Livet på innsiden» v/Mikael Ali


11:20 Lunsj


12:15 En tidligere leder av Young Guns og A-Gjengen - På 1990-tallet karakterisert av politiet som «en av Norges farligste mann».  En personlig historie og hvordan jobbe med ungdommer? v/ Shaid Rasool                                           


13:15 Pause


13:30 To lokale ungdommer forteller sine historier (Steffen Hodne v/Røde Kors - Gatemegling)

14:00 Panelsamtale v/Steffen Hodne Røde Kors - Gatemegling

          - Mikael Ali, Shahid Rasool og To lokale ungdommer

 

14:30 Slutt - Plattform v/Omar Sadiq