Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Oct
25

Med tunge internasjonale konflikter i bagasjen -Utfordringer for samarbeid og integrering på tvers av tilhørighet og opprinnelsesland.

kl. 10:00 - 14:00
FIDA inviterer til konferanse på Arkivet/Plattform

I samarbeid med Plattform, FN-sambandet, Batteriet, Kirkens bymisjon og Kristiansand kommune ønsker vi å belyse hvordan internasjonale konflikter påvirker samhandlingsmønstre på lokalt plan.

Gjennom arbeidet vårt ser vi ofte at mennesker som kommer fra konfliktfylte områder og som har stått på hver sin side i konflikter de har flyktet fra, opplever det vanskelig å samarbeide.  På tross av at de som nye i Norge ofte møter de samme utfordringene og ville ha nytte av samarbeid preges klimaet av ikkeeksisterende kommunikasjon, mistenkeliggjøring og anklager. I verste fall fører disse konflikter til trusler og vold, spionsvirksomhet og angiveri, selvmord, reprimander og generell utrygghet. Ikke bare for de som lever i Norge, men også for deres familie og venner i hjemlandet.

Selv i de mest fastlåste konflikter finnes grupperinger og mennesker som finner felles grunn og jobber sammen. Hvordan finne vei til bedre forståelse, dialog og samarbeid ønsker vi å synliggjøre i dette arrangementet som er åpent for alle.

 Velkommen!

 

Program:

10.00 Velkommen

10.10 Foredrag, Abit Hoxha

10.50 Foredrag, Kenneth Andresen

11.30 Lunsj

12.15 Samtale med Ole Hortemo, Iselin Jørgensen og Kenneth Andresen.
           Bidrag fra mennesker som er berørt av temaet

14.00 Programslutt

 

Arrangementet krever påmelding grunnet plass og mastservering, til mail adresse forumiagder@gmail.com innen 21. oktober.