Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Aug
18

ARENDALS UKA PANELSAMTALE: NÅR BARRIKADENE BRYTES – VOLD SOM VIRKEMIDDEL I DET OFFENTLIGE ORDSKIFTET

kl. Kl. 12.00-12.45 (Arendal Rådhus, Bystyresalen 2.etg)
Aktivisme og mot aktivisme kan ha et preg av politisk ekstremisme. Gjelder de samme grensene for høyre- og venstremobilisert aktivisme?

Ytringsfriheten sikrer mangfold i det politiske ordskiftet, og i et demokrati skal det være plass til både aktivisme og opposisjon. Men hvor går grensen? Når vold benyttes som et virkemiddel til å fremme eget politisk syn eller markere motstand mot andres, har det et preg av politisk ekstremisme.

Hvordan oppfattes politiets rolle i offentlige politiske markeringer? Det forkommer kritikk av politiets bruk av makt eller ressursbruk i forbindelse med enkelte politiske markeringer. Politiet forklarer innsatsen med vern av liv og helse, hindre ordensforstyrrelser, og samtidig tilrettelegge for ytringsfrihet. 

Politiet er politisk nøytralt, men går grensene ved barrikadene? Kan retorikken før, under og etter en markering være med på å legitimere vold som virkemiddel i det offentlige ordskiftet, og har politikerne et ansvar her? Hva skjer når man kaller aktivistgrupper for voldelige ekstremister? Kan forventningen om vold være et mål i seg selv for enkelte aktivister? Hvordan påvirker voldsaspektet det offentlige ordskiftet? 

I trusselvurderingen fra 2020 forventer PST politisk motiverte voldshandlinger mot politiske meningsmotstandere, det forventes at voldsbruken vil vedvare i 2021. Er dette en demokratisk utfordring? 

PLATTFORM Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme inviterer følgende fagpersoner til panelsamtale;

Monica Mæland   (H) - Justis- og beredskapsminister (Ikke bekreftet)

Marie Benedicte Bjørnland   - Politidirektør (Bekreftet)

Fagpersoner på Venstreekstremisme  (Ikke bekreftet)

Fagperson Høyreekstremisme  (Ikke bekreftet)

(Mer informasjon kommer fortløpende)