Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Oct
20

(Fulltegnet) Nettverkssamling - Nye blikk på utenforskap, mangfold og tilhørighet

20. Oct - 21. Oct 2020   kl. 09:00- 15:30
(Fulltegnet) RVTS Sør, Agder Fylkeskommune og Plattform ønsker velkommen til nettverkssamlingene «Nye blikk på utenforskap, mangfold og tilhørighet» på Hotel Norge i Kristiansand. Pga Covid19 og regler om smittevern, har vi satt et tak på 60 deltakere pr dag. Vi arrangerer to like samlinger, og du velger om du vil delta 20. eller 21. oktober.

 

Mål med samlingene
Vi har som målsetting at nettverkssamlingen blant annet skal belyse hvilke mekanismer som kan ligge til grunn for at noen mennesker er mer utsatt for utenforskap, kontroll og utnyttelse enn andre. Vi ønsker at deltakerne skal få større forståelse for kompleksiteten og fellesnevnerne i flere av våre fagområder. Samlingen vil invitere til refleksjon rundt forebygging, og hvordan møte mennesker som er kommet i en særlig utsatt situasjon

Målgruppe
Nettverkssamlingen er for ansatte i det offentlige tjenesteapparatet der tematikken er relevant. Vi avsetter også noen plasser til frivillig sektor.

 

 

 

 

 

NB! (Fulltegnet) Seminaret er gratis -  Påmelding for alle som er med i PLATTFORMS NETTVERKET (Kommuner i Agder,  Agder Politidistrikt, NAV, Røde Kors, FN Sambandet, RVTS, Hvite Busser, Fylkeskommunen, Aktive Fredsreise og Arkivet++)