Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Aug
26

Panelsamtale: Nazimarsj og koranbrenning Protest, provokasjon og/eller propaganda?

kl. Kl. 14.00 til 14.45
NB! Vi jobber for å gjennomføre programmet i uke 35 kommer tilbake med mer info.

Nazimarsjen i Kristiansand 29. juli 2017 og koranbrenningen i november 2019 vekket sterke følelser i befolkningen. Debattene hadde høy temperatur og flere etterlyste tydelighet og handlekraft fra det offentlige. Allerede i trusselvurderingen fra 2014 pekte PST på en økt risiko for provokasjoner fra høyreekstreme.

Har sivilsamfunnet, politiet og politikerne lært noe fra disse hendelsene og de påfølgende debattene? Hva har vi lært? Hvilke spørsmål ble ikke besvart? Er vi bedre rustet til å møte liknende hendelser i fremtiden?

Svaret på spørsmålet om disse episodene skal og bør tolkes som protest, provokasjon og/eller propaganda har betydning for hvordan sivilsamfunnet og det offentlige bør handle i møte med slike hendelser i fremtiden.

I panelet ønsker vi å engasjere representant fra sivilsamfunnet, leder fra det muslimske trossamfunn, politiet og en politiker til å samtale om disse spørsmålene.Sted: Arendal Kulturhuset/ Bystyresalen 2.etg -
Mer info om programmet kommer snart...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold av datoen....