Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Aug
27

Panelsamtale: Nazimarsj og koranbrenning - Protest, provokasjon og/eller propaganda?

kl. Kl. 13.00 til 13.45
Nazimarsjen i Kristiansand 29. juli 2017 og koranbrenningen i november 2019 vekket sterke følelser i befolkningen. Debattene hadde høy temperatur og flere etterlyste tydelighet og handlekraft fra det offentlige. Allerede i trusselvurderingen fra 2014, pekte PST på økt risiko for provokasjoner fra høyreekstreme.

Sted: Arkivet/Plattform Vesterveien 4

 

 

Aktuelle spørsmål vi ønsker å stille er:  

Har sivilsamfunnet, politiet og politikerne lært noe fra disse hendelsene og de påfølgende debattene? Hva har vi lært? Hvilke spørsmål ble ikke besvart? Er vi bedre rustet til å møte liknende hendelser i fremtiden?

Svaret på spørsmålet om disse episodene skal og bør tolkes som protest, provokasjon og/eller propaganda har betydning for hvordan sivilsamfunnet og det offentlige bør handle i møte med slike hendelser i fremtiden. 

 

Panel:

Erlend Andreas Methi - Norges Institusjon for menneskerettigheter (venter på svar)

Sindre Bangstad - Forsker ved KIFO (Institutt for kirke, religion- og livssynsforskning) i Oslo

Abdullahi Mohamed Alason (Ap) Leder for Arbeids- og Inkluderingsutvalget Nye Kristiansand Kommune

Akmal Ali - Leder Muslimsk Råd Agder

Kirsten Lindeberg – Politimester Agder Politidistrikt

Omar Sadiq - Plattform/Moderator 

 

 

Plattforms årlige Nettverkssamling finner sted på Radisson Blu Caledonien Hotel etter panelsamtalen:

Kl.15.00-18.00 (Sky lounge - Toppetasjen) ) Her blir det mulighet for mingle  og nyte et godt måltid.

NB! Husk å kryss av om du ønsker å delta i påmeldingskjema.

PLATTFORM Panelsamtale: Nazimarsj og koranbrenning Protest, provokasjon og/eller propaganda?