Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Jun
03

Plattform seminar - Nettradikalisering

kl. Kl. 09.00 til 14.45 (sted: Radisson Blu, Kristiansand)
Tema: Trusselbilde, subkulturer og brorskap på det mørke nettet

 

09:00 Registrering


09:10 Velkommen Plattform v/Magne Langseth & Omar Sadiq                                      

09:20 Innledning "Moral eller juss? Dannelse eller regler? Hvordan bekjemper vi et hatefullt ytringsklima?"

            v/Henrik P. Syse, Professor i fred og konfliktstudier ved Oslo Nye Universitet og Forsker I ved PRIO.

09:35 «Radikalisering i digitale subkulturer. Om offline utenforskap, skjermmediert brorskap og strategier for

             forebygging». v/Cathrine Thorleifsson – Forsker ved C-REX

10:35 Pause

10:45 «Utviklingstrekk innen høyreekstremisme, overlapping mellom fysiske og digitale miljøer».

             v/Siv Sørensen, strategisk analytiker PST.

11:35 Lunsj

12:30 «Ytre høyre SoMe og kvantitativ data» v/Øyvind Solheim – Forsker ved C-REX

              
13:30 Pause

13:45 Lasse Josephsen, Egenerfaringer på ekstreme digitale plattformer. Radikaliseringsprosess på internett som

             går svært fort. Nynazister fra ressurssterke hjem.

  

                         

14:45 Avslutning v/Kristine S Sødal, Direktør ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter
 

 

Plattform seminar - Nettradikalisering