Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Mar
27

PLATTFORM seminar - Tema Polarisering og sinte unge menn (Fulltegnet)

27. Mar - 27. Mar 2019   kl. Kl. 08.45 til 14.30
Plattform seminar i samarbeid med KS Agder (30 Kommuner), Agder politi, Arkivet og Rvts sør.

Fra polarisering og motborgerskap til inkludering og medborgerskap – hvordan forstå utfordringene og forebygge en negativ utvikling? Hva kan den historiske bakgrunnen og erfaring fra felten i Syria fortelle oss om hvorfor unge mennesker i Vesten blir tiltrukket av radikale islamistiske miljøer og voldelige ideologier?

 NB! Dessverre fulltegnet. 

 

 

08:45: Registrering


09:00 Velkommen til Plattform v/Omar Sadiq

09:05 Innledning (Audun, Direktør på ARKIVET- Freds og menneskerettighetsenter)

09:15: Sinte unge menn, kriminalitet og motborgerskap

Aydin Soei, sosiolog og forfatter (Danmark, Iran) Fra polarisering og motborgerskap til inkludering og medborgerskap – hvordan forstå utfordringene og forebygge en negativ utvikling?

11:00 Lunsj

11:45 Del 1 Vestlige jihadister Nagieb Khaja - filmskaper, krigsreporter og forfatter. (Danmark, Afghanistan)

Hva kan den historiske bakgrunnen og erfaring fra felten i Syria fortelle oss om hvorfor unge mennesker i Vesten blir tiltrukket av radikale islamistiske miljøer og voldelige ideologier?


13:15 Pause

13:25 Del 2 Visning av filmen – «Western Jihadis in Syria» People & Power meets young Muslims who have abandoned the West to fight in Syria


14:00 Samtale – spørsmål fra salen med Aydin Soei og Nagieb Khaja (Ivar Kjellevik og Audun Myhre)

14:30: Slutt (Ivar Kjellevik Senterleder for RVTS SØR)

 

 

 NB! Seminaret er gratis inkludert lunsj for Plattforms og RVTS SØR sitt nettverk. (KS/30 Agder kommuner - Førstelinjetjenesten, Agder Politiet, Kontaktforum, Nav, Plattforms mentorer, RVTS SØR - Offentlige etater og frivillige organisasjoner)