Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

May
02

Radikalisering - Hva skjer når man skifter standpunkt fra den ene fløyen til den andre? Dokumentarseminar og panelsamtale i samarbeid med Sørnorsk filmsenter og Barnefilmfestivalen

02. May - 02. May 2019   kl. Kl. 08.30 til 12.15
I samarbeid med Sørnorsk filmsenter, Barnefilmfestivalen inviterer vi til dokumentarseminar og panelsamtale. Vi tar utgangspunkt i 3 filmer som skildrer forskjellige aspekter tilknyttet radikalisering. Hva er det som skjer når man skifter standpunkt fra den ene fløyen til den andre? Hva gjør det med dem som utsettes for de ytterste konsekvenser av en radikalisering? Er det mulig å finn veien tilbake fra ekstreme holdninger?
Målgruppa er Videregående skole elever i Agder.

Ifilmen SOLA SCRIPTURA setter Signe Tørå Karsrud fokus på hvordan hennes far går fra å være venstreorientert
prest til den høyreorienterte bølgen i det kirkelige miljøet. Ifilmen REKONSTRUKSJON UTØYA får regissør Carl Javér fire av de overlevende fra 22. juli til å gjenoppleve hendelsen for å forstå. Karen Winter har selv vært aktiv på den ytterst høyrefløyen, men innså en dag, at hun måtte ut av miljøet. Det skildrer hun i filmen EXIT Deretter følger en panelsamtale om radikalisering.I panelet sitter filmskaperne: Carl Javiér, Karen Winther og Signe Tørå Karsrud. Du finne også Rose Olsen (leder for forebyggende arbeid mot radikalisering i Agder politidistrikt) og Kjetil Grødum (forsker ved Arkivet/Plattform). Samtalen modereres av Omar Sadiq (leder for Plattform).

EXIT filmen forteller om fem personer i Tyskland, Danmark, Frankrike og USA, som har brutt ut fra ulike grupperinger av voldelig, politisk og religiøs ekstremisme. Hvordan kommer man seg ut av voldelige, ekstremistiske miljøer når det betyr å bryte med alt og alle man kjenner?
Regissør Karen Winther legger ut på en personlig reise på søken etter svar på hva som har fått disse fem tidligere ekstremistene til å velge bort vold og hat. På sin reise støter Karen også på ubehagelige sannheter knyttet til sin egen ekstremist-fortid.

REKONSTRUKSJON UTØYA En dokumentar om hvordan fire overlevende snudde terror til håp. Flere år etter terrorangrepet på Utøya, samler fire overlevende seg i et filmstudio. Sammen med tolv andre ungdommer i rommet forteller de sin historie. De tolv ungdommene ønsker å forstå og hjelpe. En psykolog er tilstede gjennom hele prosjektet. Sammen i studio rekonstruerer de overlevende minnene sine om hva som skjedde 22.juli. Hvordan overleverdu møtet med terrorens sanne ansikt? Engripende gjenfortelling fra fire som opplevde en av de verste terrorhandlingene i Europa noen gang. Dokumentaren viser hvordan å gjenoppleve 22. juli ble en vei videre for dem og for oss som sitter i salen.

 

 NB! Seminaret er gratis via vår påmelding men krever inngangsbillett (Den for du til sendt senere). Påmelding er kun for inviterte som er med i PLATTFORMS NETTVERKET (Kommuner i Agder,  Agder Politidistrikt, NAV og Arkivet)

 

 

 

Påmelding til Dokumentarseminar og panelsamtale i samarbeid med Sørnorsk filmsenter og Barnefilmfestivalen