Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Søgne kommune

Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Det kan være ulike grunner til at personer radikaliseres og er villige til å ty til vold for sine synspunkter. Det er nødvendig med tidlig innsats fra en rekke aktører for å øke mulighetene til å lykkes i det forebyggende arbeidet.

Songdalen og Søgne kommuner har tatt initiativ til å utarbeide denne veilederen i samarbeid med ulike aktører.


Kommunens handlingsplan/veileder:Kontaktpersoner

Navn: Yngvild Grummedal
Stilling: SLT-koordinator og radikaliseringskontakt
Telefon: 99 69 56 54