Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

I Plattform jobber politi, Agder-kommunene og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Sep
19
Kl. 10:00 - 15:00
Å være leder i religions- og livssynssamfunn i dagens Norge. Et kurs for religiøse ledere i Agder 2018. Andre samling gjennomført neste samling er: 19-20 september: Verdier, etikk og dialog (sted: A ...
Sep
26
Kl. 10:00 - 13:00 (sted: Stiftelsen Arkivet)
Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte