Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

I Plattform jobber politi, Agder-kommuner, frivilligheten og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Oct
15
Kl. Kl. 09.00 til 14.40 (sted: Radisson Blu, Kristiansand)
Tema: Terrorismens fortid, fremtid og ytre høyre bølger i Europa
Oct
26
Kl. kl.10.00 til 13.00
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for invitert, kommer tilbake til sted og agenda