Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

I Plattform jobber politi, Agder-kommunene og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

May
02
Kl. Kl. 08.30 til 12.15
I samarbeid med Sørnorsk filmsenter, Barnefilmfestivalen inviterer vi til dokumentarseminar og panelsamtale. Vi tar utgangspunkt i 3 filmer som skildrer forskjellige aspekter tilknyttet radikalisering ...
May
08
Kl. 10:00 - 13:00 (sted: Mandal Kommune)
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte
Sep
26
Kl. kl.10.00 til 13.00
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte