Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

I Plattform jobber politi, Agder-kommuner, frivilligheten og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Aug
18
Kl. Kl. 12.15-13.00 (Arendal Rådhus, Bystyresalen 2.etg)
Aktivisme og mot aktivisme kan ha et preg av politisk ekstremisme. Gjelder de samme grensene for høyre- og venstremobilisert aktivisme? Ytringsfriheten sikrer mangfold i det politiske ordskiftet, ...
Sep
12
Kl. 12:00 - 17:00 (sted: Tangen Ytterst)
Drageflyvning ytterst på Tangen. Internasjonale drageflyvere. Fly din egen drage. Gratis å delta. Diplom til barna. Konkurranser, salg av drager, mat og drikke. Masse gøye barneaktiviteter. Velkomme ...
Oct
26
Kl. kl.10.00 til 13.00
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for invitert, kommer tilbake til sted og agenda