Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

I Plattform jobber politi, Agder-kommuner, frivilligheten og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Jun
15
Kl. Kl. 09.00 til 15.15 (sted: Hotel Norge, Kristiansand)
Tema: Høyreekstremisme «Nynazister blant oss» / ISIS «Kvinnelige fremmedkrigere og deres rolle»
Jun
22
Kl. 10:00- 13:0
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte og kommer tilbake til sted og agenda.
Aug
18
Kl. Kl. 12.00-12.45 (Arendal Rådhus, Bystyresalen 2.etg)
Aktivisme og mot aktivisme kan ha et preg av politisk ekstremisme. Gjelder de samme grensene for høyre- og venstremobilisert aktivisme? Ytringsfriheten sikrer mangfold i det politiske ordskiftet, ...
Sep
12
Kl. 12:00 - 17:00 (sted: Tangen Ytterst)
Drageflyvning ytterst på Tangen. Internasjonale drageflyvere. Fly din egen drage. Gratis å delta. Diplom til barna. Konkurranser, salg av drager, mat og drikke. Masse gøye barneaktiviteter. Velkomme ...