Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

I Plattform jobber politi, Agder-kommuner, frivilligheten og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

May
28
Kl. 10:00 - 13:00 (sted: Radisson Blu Kristiansand)
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte
Jun
17
Kl. Kl. 09.00 til 15.00
Fagseminar med Norges Multikulturelle senter i samarbeid med Plattform
Aug
26
Kl. Kl. 14.00 til 14.45
NB! Vi jobber for å gjennomføre programmet i uke 35 kommer tilbake med mer info. Nazimarsjen i Kristiansand 29. juli 2017 og koranbrenningen i november 2019 vekket sterke følelser i befolkningen. ...
Aug
30
Kl. 12:00 - 17:00 (sted: Tangen Ytterst)
Drageflyvning ytterst på Tangen. Internasjonale drageflyvere. Fly din egen drage. Gratis å delta. Diplom til barna. Konkurranser, salg av drager, mat og drikke. Masse gøye barneaktiviteter. Velkomme ...