Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

I Plattform jobber politi, Agder-kommunene og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Mar
27
Kl. Kl. 08.45 til 14.30
Plattform seminar i samarbeid med KS Agder (30 Kommuner), Agder politi, Arkivet og Rvts sør. Fra polarisering og motborgerskap til inkludering og medborgerskap – hvordan forstå utfordringene og foreb ...
May
08
Kl. 10:00 - 13:00 (sted: Mandal Kommune)
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte
Sep
26
Kl. kl.10.00 til 13.00
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte