Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

I Plattform jobber politi, Agder-kommunene og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Oct
30
Kl. kl.10.00 til 13.00
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte
Nov
28
Kl. Kl. 10.00 til 14.30
Plattform seminar i samarbeid med Røde Kors og Arkivet (Sted: Plattform - Arkivet) NB! Seminaret er gratis -  Påmelding for alle som er med i PLATTFORMS NETTVERKET (Kommuner i Agder,  Agder Politidis ...