Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

I Plattform jobber politi, Agder-kommuner, frivilligheten og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Oct
20
Kl. 09:00- 15:30
(Fulltegnet) RVTS Sør, Agder Fylkeskommune og Plattform ønsker velkommen til nettverkssamlingene «Nye blikk på utenforskap, mangfold og tilhørighet» på Hotel Norge i Kristiansand. Pga Covid19 og regle ...
Oct
22
Kl. kl.10.00 til 13.00
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte
Oct
29
Kl. 29/10 Kl. 18.00-20.00 og 30/10 kl.09.00 -13.00
Caesar Exhibition er en fotoutstilling som består av et utvalg bilder tatt av en tidligere syrisk militærfotograf som går under aliaset Caesar. Mellom 2011 og 2013 tok Caesar rundt 55 000 bilder på op ...
Nov
27
Kl. Kl. 09.00 til 15.00
Høyreekstremisme og «Nynazister blant oss» - «Kvinnelige fremmedkrigere og deres rolle» (Åpner for påmelding snart...)