Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

I Plattform jobber politi, Agder-kommuner, frivilligheten og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Mar
31
Kl. Kl. 09.00 til 15.15 (sted: Hotel Norge, Kristiansand)
Tema: Høyreekstremisme «Nynazister blant oss» / ISIS «Kvinnelige fremmedkrigere og deres rolle»