Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

I Plattform jobber politi, Agder-kommuner, frivilligheten og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Apr
24
Kl. 09:00 - 12:00 (sted: Alladin blå)
Filmvisning av «Sønner av Danmark» Fokus på ekstremisme, holdninger og utenforskap NB! Det kreves billett og arrangementet er kun for inviterte
May
28
Kl. 10:00 - 13:00 (sted: ? Kommer mer info)
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte
Aug
11
Kl. Kl. 14.00 til 14.45
Sted: Arendal Kulturhuset/ Bystyresalen 2.etg - Mer info om programmet kommer snart...
Aug
30
Kl. 12:00 - 17:00 (sted: Tangen Ytterst)
Drageflyvning ytterst på Tangen. Internasjonale drageflyvere. Fly din egen drage. Gratis å delta. Diplom til barna. Konkurranser, salg av drager, mat og drikke. Masse gøye barneaktiviteter. Velkommen!