Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

I Plattform jobber politi, Agder-kommuner, frivilligheten og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Aug
27
Kl. Kl. 13.00 til 13.45
Nazimarsjen i Kristiansand 29. juli 2017 og koranbrenningen i november 2019 vekket sterke følelser i befolkningen. Debattene hadde høy temperatur og flere etterlyste tydelighet og handlekraft fra det ...
Oct
11
Kl. 12:00 - 17:00 (sted: Tangen Ytterst)
Drageflyvning ytterst på Tangen. Internasjonale drageflyvere. Fly din egen drage. Gratis å delta. Diplom til barna. Konkurranser, salg av drager, mat og drikke. Masse gøye barneaktiviteter. Velkomme ...
Oct
20
Kl. 09:00- 15:30
Nettverkssamling hvor vi belyser hvilke mekanismer som kan ligge til grunn for at noen mennesker er mer utsatt for utenforskap, kontroll og utnyttelse enn andre. RVTS Sør arrangerer samlingen i sama ...
Oct
22
Kl. kl.10.00 til 13.00
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte