Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

I Plattform jobber politi, Agder-kommunene og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Nov
09
Kl. Kl. 08.30 til 16.00
RVTS Sør og RVTS Øst arrangerer i samarbeid med Plattform et meget spennende seminar. Deeyah Khan møter «fienden» med genuin, åpen nysgjerrighet. Empatiens kraft har ført til livsendrende menneskem ...
Nov
14
Kl. 10:00 - 15:00
Å være leder i religions- og livssynssamfunn i dagens Norge. Et kurs for religiøse ledere i Agder 2018. Tredje samling er gjennomført neste samling er: 14-15 november: Radikalisering og voldeli ...