I Plattform jobber politi, Agder-kommunene og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Mar
22
Kl. Kl. 08.40 til 15.30
Fagdag – Forebygge- Radikalisering og Ekstreme gjenger (Arrangementet er gratis ink. lunsj) 22/03/18 - Sted: Arkivet/PLATTFORM - Påmelding i bunnen av siden. Seminaret er forbeholdt førstelinjetjen ...
Apr
18
Kl. 09:00 - 15:00
Å være leder i religions- og livssynssamfunn i dagens Norge Et kurs for religiøse ledere i Agder 2018. Første samling gjennomført neste samling er: 18-19 april: Religion, lovgivning og menneske ...
May
09
Kl. 10:00 - 13:00 (sted: Songdalen Kommune - Noden)
Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte
Sep
26
Kl. 10:00 - 13:00 (sted: Stiftelsen Arkivet)
Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte