Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

I Plattform jobber politi, Agder-kommuner, frivilligheten og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Sep
25
Kl. 12:00 - 17:00 (sted: Tangen Ytterst)
BIDRA TIL EN LEKEN OG INKLUDERENDE BY. Drageflyvning ytterst på Tangen. Internasjonale drageflyvere. Fly din egen drage. Gratis å delta. Diplom til barna. Konkurranser, salg av drager, mat og drik ...
Oct
11
Kl. kl.10.00 til 14.00 (Kommer tilbake til sted)
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for invitert, kommer tilbake til sted og agenda