Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

I Plattform jobber politi, Agder-kommunene og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Nov
28
Kl. Kl. 10.00 til 14.30
Plattform seminar i samarbeid med Røde Kors og Arkivet (Sted: Plattform - Arkivet) NB! Seminaret er gratis -  Påmelding for alle som er med i PLATTFORMS NETTVERKET (Kommuner i Agder,  Agder Politidis ...
Dec
06
Kl. 09:15- 15:15
Plattform seminar i samarbeid med RVTS Sør/Øst og Arkivet (Sted: Plattform - Arkivet) NB! Seminaret er gratis - Påmelding for alle som er med i PLATTFORMS NETTVERKET (Kommuner i Agder, Agder Politi ...