Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

I Plattform jobber politi, Agder-kommuner, frivilligheten og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

May
31
Kl. 10:00 - 14:00 (Kommer tilbake til sted)
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte og kommer tilbake til sted og agenda.
Jun
03
Kl. Kl. 09.00 til 14.45 (sted: Radisson Blu, Kristiansand)
Tema: Trusselbilde, subkulturer og brorskap på det mørke nettet
Aug
17
Kl. Kl. 12.30 -12.45 Sted: Langbrygga pollen, Arendal (Menneskerettighets teltet)
«Nettradikalisering – Trusselbilde, subkulturer og brorskap på det mørke nettet»
Sep
11
Kl. 12:00 - 17:00 (sted: Tangen Ytterst)
BIDRA TIL EN LEKEN OG INKLUDERENDE BY. Drageflyvning ytterst på Tangen. Internasjonale drageflyvere. Fly din egen drage. Gratis å delta. Diplom til barna. Konkurranser, salg av drager, mat og drik ...
Plattform i media: