Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Aktuelt

NÅR BARRIKADENE BRYTES – VOLD SOM VIRKEMIDDEL I DET OFFENTLIGE ORDSKIFTET

Plattform var her ansvarlig for arrangementet og panelsamtalen. Tema: NÅR BARRIKADENE BRYTES – VOLD SOM VIRKEMIDDEL I DET OFFENTLIGE ORDSKIFTET sammen med Ingunn Foss (Justiskomiten) Sindre Bangstad(KIFO), Lars Erik Berntzen (UIB), Marie Benedicte Bjørnland (Politidirektøren)
Les mer


22. juli-seminar – Terrorismens fortid og fremtid i samarbeid med ARKIVET

«22.juli seminar»TERRORISMENS FORTID OG FREMTID: - Terror er i sin kjerne noe som skaper frykt. Historisk har det spilt en rolle i de fleste typer samfunn og til alle tider. Terror utgjør en sosial trussel mot menneskers muligheter til å leve et trygt og fredelig liv. Her sammen med fremste fageksperter fra Norge og Europa.
Les mer


Plattform – samarbeid gir resultater

Plattform – samarbeid gir resultater! Plattform - Norsk Institutt for Forebygging av Radikalisering og Voldelig Ekstremisme er et unikt samarbeid mellom politi, kommuner og forskning. Tverretatlig jobbing og interkommunalt samarbeid om ressurser er hovedgrepene.
Les mer


PLATTFORM STOLT PARTNER TIL DRAGEFESTIVALEN 2021 - BIDRA TIL EN LEKEN OG INKLUDERENDE BY

Festivalens visjon er å bidra til en mer leken og inkluderende by. Målet er å utvikle og etablere et årlig og populært, lavterskel arrangement og folkefest med drageverksted, fargerik drageflyvning, konkurranser og gratis barneaktiviteter for hele familien.
Les mer


Nynazister i blant oss» / ISIS «Kvinnelige fremmedkrigere og deres rolle

Viktig tema «Radikaliserte kvinner» på dagsorden; «Nynazister i blant oss» / ISIS «Kvinnelige fremmedkrigere og deres rolle» I samarbeid med RVTS Sør
Les mer


Plattform seminar - Nettradikalisering - Trusselbilde, subkulturer og brorskap på det mørke nettet

Plattform seminar - Nettradikalisering Kopier linken til seminaret her: https://www.youtube.com/channel/UC-u7xH-ic3wg6MxURsJausw
Les mer