Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Aktuelt

Plattform blir virkelighet

Den offisielle åpningen av Plattform fant sted 09/06/16 på Stiftelsen Arkivet i Kristiansand hvor Statssekretær Ove Andre Vanebo fikk æren av å klippe den røde snoren. Her skal Agder politiets radikaliseringskontakt Rose Olsen, Forskningsleder Kjetil Grødum fra Stiftelsen Arkivet og interkommunal rådgiver og daglig leder i Plattform, Omar Sadiq ha sitt kontor.
Les mer


PLATTFORM stiller på Arendalsuka

Globalt forankret hatideologi og intoleranse, både innenfor ekstrem islamisme og høyreekstremisme, utfordrer oss lokalt i møte med sårbar ungdom.
Les mer


PLATTFORM + KILDEN Inviterte til dialog!

I forbindelse med oppsettingen av Anne Franks Søsken har Plattform gått sammen med Kilden om å invitere motstandere til dialog. Her var politi, ordførere, politikere, flyktninger og høyreekstreme samlet vedved samme bord.
Les mer