Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

BEKYMRINGSTEGN

Her finner du en oversikt over noen endringer i holding eller adferd som ofte forekommer i radikaliseringsprosesser, men det det er viktig å gjøre oppmerksom på at dette ikke er en fullstendig liste.

UTTALELSER

 • Intoleranse for andres synspunkter
 • Fiendebilde – polarisert oss og dem
 • Konspirasjonsteorier
 • Hatretorikk
 • Sympati for absolutte løsninger, f.eks. avskaffelse av demokrati
 • Legitimerer vold
 • Trusler om vold for å nå politisk mål

INTERESSER/UTSEENDE/ SYMBOLBRUK

 • Appellerer til og søker etter ekstremistisk materiale på nett
 • Endrer utseende, klesdrakt m.m.
 • Benytter symboler knyttet til ekstremistiske idealer og organisasjoner
 • Slutter på skolen, med fritidsaktiviteter m.m.

AKTIVITETER

 • Opptatt av ekstremisme på internett og sosiale medier
 • Deltar på demonstrasjoner og voldelige sammenstøt med andre grupper
 • Bruker trusler og vold som følge av ekstremisme
 • Hatkriminalitet
 • Reisevirksomhet som kan føre til økt radikalisering og kontakt med ekstremister

VENNER OG SOSIALT NETTVERK

 • Endrer nettverk og omgangskrets
 • Omgås med personer og grupper som er kjent for ekstremisme
 • Omgås i grupper der det utøves trusler, vold og/eller annen kriminell virksomhet
 • Medlem i ekstremistiske grupper, nettverk og organisasjoner