Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Beskyttelsesfaktorer

Her finner du en liste over de mest kjente faktorene som kan beskytte en person mot å bli offer for radikalisering.

PERSONLIGE FAKTORER

 • Reflektert ungdom
 • God skolesituasjon
 • Hobbyer eller aktiv i idrett
 • Mestringsfølelse
 • Robust
 • Opplevelse av mening
 • Selvtillit
 • Livskvalitet
 • God helse

FAMILIEMESSIGE FAKTORER

 • Ressurssterk familie
 • Høy sosioøkonomisk status
 • Støttende foreldre
 • God kommunikasjon og samspill

SOSIALE FAKTORER

 • Positiv påvirkning av venner
 • Er i arbeid
 • Går på skolen
 • Prososiale venner
 • Deltakelse i storsamfunnet
 • Deltakelse i organiserte eller/og uorganiserte aktiviteter
 • Trygt lokalområde

IDEOLOGISKE OG KULTURELLE FAKTORER

 • Forståelse for demokrati, valgfrihet, toleranse og respekt for mangfold
 • Kritisk til kilder og informasjon