Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Skrevet av Plattform 30. September 2016

Høyre-radikalisert

Her er en oversikt over de mest kjente høyreradikale grupperinger og retninger.

Nynazisme

Nynazisme betegner en politisk ideologi og kultur som oppstod etter de tyske nasjonalsosialistenes nederlag i 1945, men ble tydelig fra 60-tallet. Ideologien baseres på nasjonalsosialismen fra Tyskland, spansk og italiensk fascisme og trekker flere likheter til nazismen (derav navnet). Rasisme og fremmedfiendtlighet er ofte mest vektlagt, men negativ oppmerksomhet rettes også ofte mot jøder, homofile, muslimer og antirasistisk ungdom. Nynazistisk aktivitet kan nå finnes i de fleste verdenshjørner. Noen europeiske og latinamerikanske land har opprettet forbud mot pro-nazi, rasistiske antisemittiske og homofobe uttrykk. Flere Nazi-relaterte symboler er forbudt i europeiske land for å innskrenke nynazismen og forhindre spredning.

 

Den Nordiske Motstandsbevegelsen

Den Nordiske Motstandsbevegelse er en gruppe som opererer i Norge, Sverige og Finland. Blant deres måle er å opprette en stoppe masseinvandring og på sikt føre alle ikke etnisk nordeuropeiske tilbake til områdene de kom fra, og skape en nordisk selvforsørget stat. I nyere tid har de også gjennomført aksjoner på Sørlandet da de kuttet ned og brent regnbueflaggene som var hengt opp i forbindelse med Pride-uken og hengt opp bannere med homofili-fiendtlige budskap.

 

PEGIDA

Er opprinnelig tysk og står for «Patriotische Europäer gegen die Islamiserung des Abendlandes», løst oversatt til «patriotiske europeere mot islamisering av aftenlandet/vesten». Høsten 2014 holdt den politiske bevegelsen flere demonstrasjoner med innvandrings- og islamkritisk budskap i Dresden. Demonstrasjonene samlet etter hvert mer enn 10 000 deltakere hver uke. Senere spredde bevegelsen seg og det ble avholdt lignende demonstrasjoner i flere tyske byer.

I januar 2015 holdt Max Hermansen den første PEGIDA-marsjen i Oslo. Demonstrasjoner ble også holdt i enkelte norske byer, men fikk ofte større motdemonstrasjoner. Aktiviteten i Norge døde i stor grad ut våren 2015. «Pegida Norge» beskriver seg selv på Facebook som «en protestbevegelse som på humanistisk grunnlag demonstrer mot muslimsk innvandring og påvirkning fra islam.»

 

Odins soldater

Er en bevegelse som oppstod i den finske byen Kemi i 2015, som en respons til strømmen av asylsøkere som ankom Finland mitt i flyktningkrisen. I begynnelsen av 2016 ble det opprettet flere lokallag i Norge.

Odins soldater har som mål å gjøre gatene tryggere for alle ved å patruljere i grupper ikledd sorte jakker med logo på ryggen – et dødninghode med tørkle over munnen og vikinghjelm. Offentlig er det blitt uttalt at de ikke ønsker å ty til vold, men vil filme hendelser og varsle politiet.

En undersøkelse NRK har gjennomført viste at 14 av 20 sentrale medlemmer i Odins soldater er tidligere straffedømte og at ca 500 av 4000 medlemmer av støttegruppen på Facebook også følger andre sider som av NRKs eksperter er å regne som nynazistiske, høyreradikale eller ultranasjonalistiske. https://www.nrk.no/dokumentar/xl/nrk-kartlegging_-dette-er-odins-soldater-1.12829395