Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Veien inn i hatkriminalitet

Mennesker kan ha forskjellige grunner til å søke mer ekstreme miljøer og holdninger, men noen av årsakene kan være en søken etter tilhørighet, idealisme og en følelse av urettferdighet, sosial frustrasjon drevet av et oppgjør med vond bakgrunn eller en søken etter spenning/mening i livet.

test

BEKYMRINGSTEGN
Bekymringstegn er tegn som kan vise til en bevegelse i radikal retning. Et av tengene alene trenger ikke ha betydning, men kan sammensatt gi grunn til bekymring. Her finner du en oversikt over noen endringer i holdning eller adferd som ofte forekommer i radikaliseringsprosesser, men det er viktig å gjøre oppmerksom på at dette ikke er en fullstendig liste 

 

Radikaliseringstunnel
«Radikaliseringstunnel» er et begrep som brukes for å visuelt beskrive radikaliseringsprosessen. Ved inngangen til tunnelen står en som søker etter fellesskap, støtte og tilhørighet og/eller er idealistisk. Inne i tunnelen utsettes vedkommende for en økende bruk av hatretorikk, stigmatisering, polarisering og kommer ut i andre enden villig til å bruke vold for å nå sine mål.
Ikke alle som begynner ferden gjennom tunnelen fullfører den og mange er i tunnelen i flere år.

 

Interesser/Symbolbruk
Endring av interesser er blant bekymringstegnene for en radikaliseringsprosess. Dersom vedkommende dropper ut av skole og fritidsaktiviteter kan dette være tegn på at noe er i endring. Endring i klesstil og bruk av symboler knyttet til ekstremistiske idealer og organisasjoner er noe som ikke kommer før vedkommende allerede er inne i tunnelen.

test

Aktiviteter
Endring i eller å avslutte normale aktiviteter kan være grunn til bekymring. Dette innebærer å slutte med aktiviteter man tidligere har hatt glede av, kutte gamle nettverk og «henge» med nye mennesker som har tilknytning til radikale miljøer. Det er også grunn til bekymring dersom noen avslutter skoleløpet.

 

SOSIALE NETTVERK

Risikofaktorer
Risikofaktorer er, i denne sammenheng, faktorer i et individs bakgrunn som kan være med å gjøre vedkommende mer utsatt for radikalisering, rus eller annen kriminalitet. Her finner du en oversikt over de mest kjente risikofaktorene. 

 

BESKYTTELSESFAKTORER

Beskyttelsesfaktorer er elementer i en persons bakgrunn som kan være med og beskytte vedkommende mot en radikalisering, rus eller annen kriminalitet. Her finner du en liste over de mest kjente beskyttelsesfaktorene.