Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Fundamentalistgrupper

Kristne terrororganisasjoner:


The Army of God (AOG)

Denne kristne terrorgruppen etablert tidlig på 1980-tallet i USA, har markert seg som innbitte abortmotstandere, blant annet gjennom angrep og drap av ansatte på abortklinikker.

I årene 1996 til 1998 gjennomførte en av gruppens medlemmer fire ulike bombeangrep. Et av disse fant sted sommeren 1996 under de olympiske lekene. De tre andre rammet to abortklinikker og en lesbisk bar.

På Army of Gods hjemmeside blir kjente abortmotstandere ansvarlig for drap og terror, hyllet for sine handlinger og mot.

 

Eastern Lightning

Med full overbevisning om at dommedag er nær, ser Eastern Lightning det som sin fremste oppgave å utrydde så mange demoner som mulig innen jordens undergang. Terrorgruppen som har flere hundre tusen medlemmer operere i hovedsak i Kina, hvor den har sine røtter tilbake på 1990 tallet. Gruppen samles rundt troen på at Jesus Kristus vil bli gjenfødt i form av en Kinesisk kvinne ved navn Yang Xiangbin.

Gruppens medlemmer forsøker å konvertere andre kristne til sin religiøse overbevisning gjennom tvang, overfall, kidnappinger og bestialsk voldsutøvelse. Det er finnes også eksempler på brutale drap utført av terrorgruppens medlemmer.

 

Lord's Resistance Army (LRA)

Det anslås at den kristne terrorgruppen Lord`s Resistance Army (LRA) siden slutten av 80-tallet, har drept mer enn hundre tusen mennesker i det sentrale Afrika, bortført like mange barn og drevet nærmere to og en halv million mennesker på flukt. Gruppen ble dannet av geriljalederen Joseph Kony i 1987 ut fra ønsket om å etablere et teokrati i Uganda, basert på de ti bud.

Terrorgruppen som operert i området rundt det nordlige Uganda, Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk og Den demokratiske republikk Kongo, er beryktet for å benytte de samme blodige metoder som den islamistiske terrororganisasjonen Boko Haram.

 

The National Liberation Front of Tripura (NLFT)

National Liberation Front of Tripura (NLFT), har operert i det nordøstlige India siden slutten av 80-tallet. Terrorgruppen ønsker å løsrive seg fra India og danne en selvstendig, kristen stat i Tripura.

De utviser nulltoleranse overfor andre religiøse grupper og NLFT har flere ganger blitt anklaget for å stå bak kidnappinger, tortur og drap på hinduer som har nektet å konvertere til gruppens religiøse overbevisning. Baptistkirken skal angivelig ha støttet terrorbevegelsen i en årrekke, blant annet ved å forsøke å forsyne gruppens medlemmer med sprengstoff.

 

The Concerned Christians

The Concerned Christians ble dannet av presten Monte Kim Miller i Colorado på 80-tallet. I utgangspunktet kjempet gruppen mot New-age bevegelsen og anti-kristne holdninger, men utviklet etter hvert mer entydige ekstreme overbevisninger rundt tanken om at endetiden var nær.

I løpet av høsten 1988 forsvant minst 60 av gruppens medlemmer helt sporløst. 14 av disse ble i 1999 pågrepet av israelske myndigheter, anklaget for å planlegge terrorangrep i Israel i et forsøk på å fremskynde Jesu gjenkomst, som de trodde ville skje ved årtusenskiftet. Det israelske politiet anklagde gruppens medlemmer for å planlegge voldelige angrep mot muslimske mål, og fremhevet al-Aqsa-moskeen som et opplagt terrormål.

Islamistiske retninger:


IS

Den Islamske Staten i Irak og Levanten (forkortet IS, ISIS eller ISIL i forskjellige medier) er en militant islamistisk gruppe som opererer i Syria, Irak og Libya. ISIL har ikke status som land, men kontrollerer områder i Irak, Syria og Libya. Målet deres er å opprette et kalifat med religiøs autoritet over alle med muslimsk tilhørighet og et imperium som dekker Levanten – altså Libanon, Syria, Israel, Palestina, Jordan, de sunnimuslimske regionene i Irak og sørlige deler av Tyrkia. Grupperingen var lenge en del av Al-Qaida-nettverket, men skilte seg ut i 2013.

 

Al-Qaida

Al-Qaida regnes som et internasjonalt terrornettverksom også har inspirert flere selvstendige ekstremister til aksjon. Nettverket ble grunnlagt i Peshawar, Pakistan, i 1988 av Osama bin Laden. 8 år senere, erklærte gruppa krig mot amerikanske styrker i Saudi-Arabia og i 1998 – global krig mot USA. Erklæringen ble fulgt av flere terrorangrep mot amerikanske interesser. Blant de mest kjente er angrepene 11. september 2001, da ca. 3 000 mennesker omkom. USA svarte med å invadere Afghanistan og styrte Taliban som USA beskyldte for å ha gitt al-Qaida fristed.

I dag er nettverket mindre sentralisert og navnet al-Qaida brukes også om den såkalte «globale jihadbevegelsen»; en løst og uformelt nettverk av radikale grupper og individer som støtter ideologien. Ideologiens hovedpunkter er at den muslimske verden er under angrep fra en aggressiv kristen-jødisk sivilisasjon ledet av USA og Israel. Dette innebærer at alle muslimer pliktes å delta i jihad, i betydning væpnet kamp, for å avslutte vestens politiske, økonomiske og kulturelle dominans. Et annet mål er å opprette et islamsk kalifat med strenge sharialover.

 

Al-Qaida ti år etter (Thomas Hegghammer)
Al-Qaida er svekket som organisasjon, men fortsatt sterk som ideologi. Nye radikaliseringsmønstre og taktiske muligheter gir grunn til bekymring. Samtidig vokser den antimuslimske høyreekstremismen og gjør trusselbildet i Europa mer komplekst.

Les mer

 

Taliban

Taliban er en islamistisk gruppe som oppstod ca. 1994 i Afghanistan som reaksjon på borgerkrigen som hadde herjet landet siden 1992. Målet var å avvæpne krigsherrene og innføre et islam-basert styre for å gjenopprette ro og orden. I 1998 kontrollerte gruppa 90% av Afghanistan, men regimet ble ikke internasjonalt anerkjent. Størsteparten av følgerne og medlemmene er pashtunere som stammer fra nordøstlige deler av Afghanistan og nordlige deler av Indus i Pakistan.

I årene etter 2001 har grupper tilknyttet Taliban vokst frem og hatt årlige «våroffensiver» mot diplomatiske og militære mål i tillegg til afghanske sivile. Taliban stod også bak angrepet på utdanningsaktivisten Malala Yousafzai i oktober 2012.

 

Al-Shabaab

Al-Shabaab er en militant del av den islamske geriljaen i Somalia, kalt den islamistiske rettsunionen. Medlemmene antas å komme fra ulike klaner i Somalia. Organisasjonen er i hovedsak opptatt av kampen mot den sittende regjeringen mens lederskapet beskrives som tilsluttet Al-Qaida. Noen av ekstremistene i Al-Shabaab kan ha fått opplæring i Afghanistan.

Ideologisk har gruppen uttrykt å kjempe for en global muslimsk enhet og anti-amerikanisme, men angrepene har så langt vært regionale eller lokale. Hovedsakelig Somalia, Kenya, Tanzania, Uganda og Etiopia. Et av de mer kjente nylige angrepene deres var mot Westgate-kjøpesenteret i Nairobi, Kenya, i september 2013.