Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Hva er ekstrem islamisme?

Ekstrem islamisme ser vold som den eneste effektive midler til å gjennomføre samfunnsendringer. På dette punktet har ekstreme islamister mer til felles med andre militante bevegelser enn med andre former for islamisme.

Deres mål er et ryddig og enhetlig samfunn styrt av ufravikelige regler, der det ikke er rom for kulturell, politisk eller individuell pluralisme. 

Sunniislam er den største retningen innen islam. Tilhengerne betegnes som sunnimuslimer eller sunnitter, og beskriver ofte seg selv som Ahlus Sunnah wal-Jamaa'h («arvingene av sunnah (levesettreglene til profeten Muhammed) og det muslimske samfunnet»). Sunnimuslimer utgjør 80–90 prosent av den globale muslimske befolkningen, mens 10–15 prosent er sjia-muslimer
Sunniforståelsen er basert på Koranen og Profetens tradisjon (sunna), slik den ble fortolket og forstått av det muslimske flertallet.

Denne islamforståelsen har resultert i flere teologiske skoler.
De fire viktigste lovskolene i sunniislam betegnes som Hanafi, Maliki, Shafi'i og Hanbali.

IS følger salafi Jihadist (Wahhabisme) retning og ikke disse fire lovskolene.
 
Wahhabisme er en streng fundamentalistisk retning innen islam. Den legger vekt på å leve bestemt etter Koranen og sunna slik de mener profeten Muhammed og de første generasjonene av muslimer gjorde. Denne retningen fordømmer musikk, spill og lek og har strenge regler for påkledning og oppførsel. Wahhabismen er også sterkt kritisk til alle andre religioner, men også andre retninger og tolkninger av islamsk religion. (Grunnlagt av Muhammad ibn `Abd al-Wahhab på Den arabiske halvøy på 1700-tallet)


Islamsk fundamentalisme er strengt imot demokrati. Deres mål er å etablere et homogent samfunn styrt av en kalif ved hjelp av presteskapet og et sett med stillestående, mangelfulle og barbariske lover. Fundamentalister tvers av sekteriske, nasjonale og etniske linjer deler denne visjonen.

Fundamentalister bruker bare religion som et verktøy for å rettferdiggjøre sine egne visjoner og bruker folkets uvitenhet til å spre sin agenda gjennom vold.


De aller fleste av muslimer tolker islam annerledes, noe som tillater dem å respektere frihet, demokratiske verdier, folkelig rettigheter, likestilling og ønske om fred med alle andre.

Færre blir rekruttert til de radikale islamistmiljøene og PST mener færre fremmedkrigere trolig vil reise til Syria og Irak i 2017. I følge PST`s trusselvurdering for 2017 utgjør fremdeles ekstrem islamisme den største terrortrusselen mot Norge.

Her er en oversikt over de mest kjente islamistiske grupperinger.

 

PST - Trusselvurdering 2017
Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og i nærliggende områder er i dag mer usikker og uforutsigbar enn på lenge. Flere europeiske land står overfor økonomiske, sosiale og politiske utfordringer som i de kommende årene vil kreve store ressurser og betydelig oppmerksomhet.
Les mer om trusselvurderingen til PST rundt miljøet.
.
PST - Temarapport 09/2016:
Hvilken bakgrunn har personer som frekventerer ekstreme islamistiske miljøer i Norge før de blir radikalisert?
Les rapporten
.
PERSPECTIVES ON TERRORISM 2017
Jihadi Terrorism in Europe: The IS-Effect by Petter Nesser, Anne Stenersen and Emilie Oftedal
Les rapporten
.
PERSPECTIVES ON TERRORISM Dec 2016 
The Future of Jihadism in Europe: A Pessimistic View by Thomas Hegghammer
Les rapporten
.
Osama bin Laden - Mannen bak Al Qaida (Brynjar Lia)
Den rådende oppfatningen om at Osama bin Laden skjulte seg i en hule i en pashtunsk landsby på grensen mellom Afghanistan og Pakistan, viste seg å være helt feil. Det samme var antakelsen om at han kun var en isolert gallionsfigur, uten evne til å styre terrornettverkets operasjoner. Hendelsene i Abbottabad har lært oss hvor lite man egentlig vet om al-Qaida.
Les historien her
test