Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Mar
27
27. Mar - 27. Mar 2019   kl. Kl. 08.45 til 14.30
Plattform seminar i samarbeid med KS Agder (30 Kommuner), Agder politi, Arkivet og Rvts sør. Fra polarisering og motborgerskap til inkludering og medborgerskap – hvordan forstå utfordringene og forebygge en negativ utvikling? Hva kan den historiske bakgrunnen og erfaring fra felten i Syria fortelle oss om hvorfor unge mennesker i Vesten blir tiltrukket av radikale islamistiske miljøer og voldelige ideologier?
May
08
08. May - 08. May 2019   kl. 10:00 - 13:00 (sted: Mandal Kommune)
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte
Sep
26
26. Sep - 26. Sep 2019   kl. kl.10.00 til 13.00
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme NB! Møte er kun for inviterte