Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Jun
08

Fagdag 2 med 25 kommuner - SLT/Kommune ansatte

kl. 10:00- 13:0
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM
Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

NB! Møte er kun for inviterte og kommer tilbake til sted og agenda.