Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Oct
11

Fagdag 3 med 25 kommuner - SLT/Kommune ansatte

kl. kl.10.00 til 14.00 (Kommer tilbake til sted)
Arbeidsmøte - Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme
NB! Møte er kun for invitert, kommer tilbake til sted og agenda

Agenda: Oppdatert info kommer