Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Aug
17

Plattform Arendalsuka panelsamtale – Nettradikalisering

kl. Kl. 12.30 -12.45 Sted: Langbrygga pollen, Arendal (Menneskerettighets teltet)
«Nettradikalisering – Trusselbilde, subkulturer og brorskap på det mørke nettet»

 

Følgende deltakere er vi i dialog med til panelsamtalen:

 Emilie Enger Mehl (SP) Justis- og beredskapsminister (Ikke bekreftet)

Fagpersoner på Ekstrem Islamisme (Ikke bekreftet)

Cathrine Thorleifsson, Forsker ved C-REX – Nettradikalisering og strategier for forebyggende arbeid

Lasse Josephsen, Erfaring på ekstrem digital plattform - fra å være skribent på nettforum med nihilistisk og ekstremt tilsnitt, til å drive journalistikk om høyreekstreme

 

Tema og aktuelle spørsmål for å stille er: 

Radikalisering på nett er et komplisert område å forstå og forebygge. Det er vanskelig å tegne klare skiller mellom hva som handler om nysgjerrighet, grensetesting, utløp for psykologisk smerte og hva som handler om ideologisk, politisk eller religiøs overbevisning.

Hvordan bekjemper vi et hatefullt ytringsklima? Radikalisering i digital subkulturer? Offline utenforskap, skjermmediert brorskap og strategier for forebygging.

Utviklingstrekk innen høyreekstremisme? Overlapper mellom fysiske og digitale miljøer. Ekstreme digitale plattformer? Radikaliseringsprosess på internett som

går svært fort? Nynazister fra ressurssterke hjem?

Vi ser spesiell ungdom bruker sosiale medier og ulike chatteforum mer eller mindre kontinuerlig mens de er våkne, også på natta. Det å nå sårbar ungdom i kritiske faser på nett krever at en er også utenom normal arbeidstid.

Det er en krevende grenseoppgang mellom overvåking og omsorg når en skal gjøre et forsøk på å nå sårbar ungdom på nett.

For selve arrangementet trenger man ikke å melde seg på, det er bare å møte opp i god tid. 

 

 NB! Etter programmet så inviterer vi til båttur med servering i Arendals skjærgård fra kl.17-19 -   Påmelding til båtturen er kun for inviterte.

Arendalsuka - Påmelding til Plattforms årlige båttur (Kun for inviterte)