Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Kontakt oss

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss for mer informasjon om Plattform og vårt arbeid.

Har du bekymringsvarsler angående radikalisering ber vi om at du kontakter ditt lokale politikontor eller PST.

Kontaktpersoner

Navn: Rose A. B. Olsen
Stilling: Politioverbetjent - Forebyggende koordinator radikalisering
Telefon: +47 957 06 918
Navn: Kjetil Grødum
Stilling: Forskningsleder - analytiker
Telefon: +47 902 41 292
Navn: Omar Sadiq
Stilling: Interkommunal rådgiver og Daglig leder
Telefon: +47 951 80 800

Hver kommune på Agder har egne ansatte som jobber særlig med temaet radikalisering. På denne siden kan du søke etter din kommune for å få opp kontaktinformasjon og informasjon om arbeidet som gjøres i kommunen innenfor radikalisering.

 

 

Dersom det haster, ring politiets nødtelefon 112

Tips kan sendes direkte til Kripos klikk her. (Bemanning døgnet rundt)

For å tipse PST se oversikten over deres lokale kontorer

eller ring direkte på tlf 23 30 50 00 - mail post@pst.politiet.no

Du kan også få råd og veiledning hos Politiets nettpatrulje – Kripos på Facebook kllikk her.