Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Kontakt oss

Du er velkommen til å ta kontakt med oss for mer informasjon om Plattform og vårt arbeid.

Har du bekymringsvarsel angående radikalisering ber vi om at du kontakter ditt lokale politikontor eller PST.

Kontaktpersoner

Navn: Ingunn Tønnevold Hansen
Stilling: Leder
Telefon: 991 27 163
Navn: Kjetil Homane Grødum
Stilling: Forsker
Telefon: +47 902 41 292
Navn: Sarah Kjernlie Johansen
Stilling: Radikaliseringskontakt i Agder Politidistrikt / Plattform
Telefon: +47 41285445

Hver kommune på Agder har egne ansatte som jobber spesielt med temaet radikalisering. På dette siden kan du søke etter din kommune for å få opp kontaktinformasjon og informasjon om hvilke som gjøres i kommunene innenfor radikalisering.

 

 

Hvis det haster, ring politiets nødtelefon 112

Tips kan sendes direkte til Kripos klikk her.  (Bemanning døgnet rundt)

For å tipse PST se oversikten over deres lokale kontorer

eller ring direkte på tlf 23 30 50 00 - mail post@pst.politiet.no

Du kan også få råd og veiledning hos Politiets nettpatrulje - Kripos på Facebook klikk her.