Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har tatt initiativ til at å utarbeide en veileder i nært samarbeid med ulike offentlige aktører, politi og frivillige organisasjoner.

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom:
Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Agder politi, PST, NAV, RVTS, IMDI, Arkivet, Forum for Tro og Livssyn, Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP), Muslimsk Union i Agder, Al-Rahma Islamic Center, Stiftelsen Arkivet, og Esterstiftelsen.


Kommunens handlingsplan/veileder:Kontaktpersoner

Navn: Emilie Hvistendahl Moe
Telefon: 90639242
Navn: Johanne Marie Benitez Nilsen
Stilling: SLT-koordinator og radikaliseringskontakt
Telefon: 95 23 58 20