Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Lyngdal kommune

Lyngdal kommune arbeider bevisst for å forebygge radikalisering og hatkriminalitet i kommunen.
www.lyngdal.kommune.no

se vår brosjyre her:
http://www.visbrosjyre.no/lyngdal_kommune/MailView


Kommunens handlingsplan/veileder:Kontaktpersoner

Navn: Camilla Buch Vidringstad
Stilling: SLT koordinaator
Telefon: 94 50 60 67 / 38 33 42 15