Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Tvedestrand kommune

Tvedestrand kommune arbeider bevisst for å forebygge radikalisering og hatkriminialitet.


Kommunens handlingsplan/veileder:Kontaktpersoner

Navn: Iselin Dalen Moe
Stilling: SLT-koordinator og radikaliseringskontakt
Telefon: 47 60 35 18